ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Նախադպրոցական խմբի սովորողներով սկսել ենք ուսումնահետազոտական նախագծային աշխատանք Քոլեջի պարտեզային խմբերում, որի նպատակն է ուսումնասիրել սաների շարժողական ֆունկցիաների տարիքային զարգացման աստիճանը։

նախագծին մասնակցում են սաների տարատարիք 2 խմբեր՝ 3-4 և 5 տարեկաններ։

Համաձայն գոյություն ունեցող չափորոշիչների սաները անցնում են փորձությունները՝ մենք գրանցում արդյունքները։

Նախագծի վերջում յուրաքանչյուր սան կունենա զարգացման իր ցուցանիշները պատկերող էլեկտրոնային քարտ;

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Похожее изображение
Նախադպրոցական կրթության օրենքում օգտագործված երկրորդ գլխի բոլոր հասկացությունները որպես մանկավարժական բառարան գրել բլօգում

Գ Լ ՈՒ Խ  2
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Հոդված 6. Նախադպրոցական կրթության համակարգը

Читать далее