ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Նախադպրոցական խմբի սովորողներով սկսել ենք ուսումնահետազոտական նախագծային աշխատանք Քոլեջի պարտեզային խմբերում, որի նպատակն է ուսումնասիրել սաների շարժողական ֆունկցիաների տարիքային զարգացման աստիճանը։

նախագծին մասնակցում են սաների տարատարիք 2 խմբեր՝ 3-4 և 5 տարեկաններ։

Համաձայն գոյություն ունեցող չափորոշիչների սաները անցնում են փորձությունները՝ մենք գրանցում արդյունքները։

Նախագծի վերջում յուրաքանչյուր սան կունենա զարգացման իր ցուցանիշները պատկերող էլեկտրոնային քարտ;

Rick Hoyt

Rick Hoyt is American. He is in a wheelchair because he’s got cerebral palsy. He can’t talk so he uses a computer to communicate with people. Rick is a happy and successful man, he has a job at the University of Boston, and he works in computer studies. Rick loves sport too, and he takes part in marathons and triathlons.
Triathlons? In the teiathlon, people swim four kilometres, cycle 180 kilometres and then run a maraton, 42 kilometers. Rick can’t run, cycle or  swim because he’s in a weelchair. So how can he take part in a trathlon?
Rick can take part because de does it with his father, Dick Hoyt. In the running, his father oushes him in his weelchair.. In the swimming, Rick lies in a small boat and Dick swims and pulls him. And in the cycling, Rick sits in a special seat on the front of Dick’s bike. Togther, they are «Team Hoyt».
Of course, Team Hoyt never wins the race. The winner of a triathlon usually finishes in about nine hours, The Hoyts usually take about 14 or 15 hours. «That’s right,» says Dick. «Rick and i never win. But we think that we always win».

ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔ (ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)

Картинки по запросу պահանջմունք

Պահանջմունք, նորմալ կենսագործունեության և հոգեկան ակտիվության համար անհրաժեշտ որևէ երևույթի, արժեքի կարիքը։ Յուրաքանչյուր կենդանի օրգանիզմի, այդ թվում նաև մարդու հոգեկան ակտիվության հիմքում ընկած է պահանջմունքները։ Պահանջմունքներն այն ամենի ամբողջությունն են, ինչի կարիքն ունի կենդանի օրգանիզմը իր կենսագործունեությունը պահպանելու, գոյատևելու, հարմարվելու և զարգանալու համար։ Պահանջմունքն, առաջ գալով, մարդուն մղում է ակտիվության կամ նույնիսկ նպատակասլաց գործունեության, որի նպատակը այդ պահանջմունքը բավարարելու համար անհրաժեշտ հատկություններ ունեցող օբյեկտներ ձեռք բերելն է։ Պահանջմունքի բավարարումն անհրաժեշտ է օրգանիզմի և անձի պահպանման ու զարգացման համար։ Մարդիկ զարգացման գործընթացում հաճախ ձեռք են բերում նաև վնասակար պահանջմունքներ (օրինակ, ծխելու կամ սպիրտային խմիչքներ օգտագործելու պահանջմունք)։

Պահանջմունքները ընկած են մարդու հոգեկան ակտիվության հիմքում։ Մարդը ակտիվ է այնքանով, որքանով նա ունի պահանջմունքներ, որոնք անհրաժեշտ էբավարարել։ Սեփական պահանջմունքների գիտակցումը կապված է անձի ընդհանուր զարգացման, նրա գիտակցության, ինքնգիտակցության, խոսքի, մտածողության ձևավորման հետ։ Պահանջմունքների գիտակցումը կատարվում է աստիճանաբար, անձի զարգացման հետ զուգընթաց։

Պահանջմունքի մի մասը ֆիլոգենետիկական, իսկ մյուսները՝ օնտոգենետիկական ծագում ունեն։ Պահանջմունքի կոնկրետ իրադրական դրսևորումը դրդապատճառն է։

Читать далее

Թիրախ խմբեր

Картинки по запросу թիրախ խմբեր
Եթե դուք առնչվում եք դասավանդման և ուսումնառության գործընթացներին Կովկասի ուսումնական հաստատություններում, համալսարաններում, մասնավոր ուսուցման հաստատություններում, կորպորատիվ ուսուցման կենտրոններում և այլուր, և եթե մտածում եք ձեր կրթօջախում կիրառել էլ. ուսուցում, ապա այս համաժողովը ձեզ համար է։ Բացի դրանից, եթե դուք կամ ձեր հաստատություններն արդեն ունեն համակարգչային միջոցներով ուսուցման փորձ, ապա ձեզ առաջարկում ենք ձեր տեսակետները փոխանակել տարածաշրջանի մյուս մասնագետների հետ։

Զեկուցողներ և հյուրեր 

  • Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ուսումնական հաստատություններից
  • Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի մասնագիտական ուսուցման հաստատություններից
  • Էլ. ուսուցման միջազգային ցանցերի կառավարիչներ
  • Համալսարանների աշխատակիցներ, ովքեր հետաքրքրված են իրենց ուսանողներին առաջարկել էլ. ուսուցում
  • Կորպորատիվ ուսուցման կենտրոններից
  • Զբոսաշրջային հաստատություններից
  • Համալսարանների, վերապատրաստող հաստատությունների որոշում կայացնողներ, ովքեր ցանկանում են տեղականալ էլ. ուսուցման միջոցառումներին Կովկասի տարածաշրջանում
  • Երեք երկրների կրթության նախարարությունների ներկայացուցիչներ

Խոցելի խումբ

Похожее изображение
Առողջապահության բնագավառում հասարակության առանձին խավերի`   բնակչության ծայրահեղ խոցելի խմբերի իրավունքները երաշխավորվում են ինչպես ներպետական իրավական ակտերով, այնպես էլ մի շարք միջազգային առանձնահատուկ փաստաթղթերով։ Նշված խմբերի իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանվում են ինչպես միջազգային հզոր կառույցների, այնպես էլ ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, վերջինիս մի շարք մասնագիտացված կառույցները, «Բժիշկներ առանց սահմանի» կազմակերպությունը, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն և այլն։

Читать далее

Սոցիալական խմբեր

Похожее изображение
Սոցիալական խումբը երկու կամ ավել մարդկանցից կազմված հանրույթ է, որի անդամ-ները միավորվել են որոշակի ընդհանուր (խմբային) նպատակների հասնելու, շփվելու կամ համատեղ գործունեություն կատարելու համար:

Ոչ մի սոցիալական խումբ այլ խմբերից բացարձակապես մեկուսացված չի լինում: Յուրաքանչյուր խումբ ազդում է հասարակության վրա, բայց իր հերթին, կրում է հասարակության, նրա մեջ մտնող մյուս մեծ ու փոքր խմբերի ազդեցութունները: Հուզականորեն հագեցված են ինչպես ներխմբային, այնպես էլ միջխմբային հարաբերությունները: 

Читать далее

ՉԱՐ ՏՆԱԿԻ ՀԵՔԻԱԹԸ

Картинки по запросу ՉԱՐ ՏՆԱԿԻ ՀԵՔԻԱԹԸ
Լինում է չի լինում մի տնակ։ Փոքրիկ ու սիրուն։ Նա ապրում էր բլուրի գագաթին ու մենակ էր։ Ու երբ շատ էր տխրում ու ձանձրանում, սկսում էր գոռոզանալ, հպարտ էր զգում իրեն, որ վերեւից է նայում չորսկողմը տարածվող անտառներին, բացատներին, գետակներին, լճակներին։ Բայց շատ հաճախ ձանձրանում էր նաեւ գոռոզանալուց։

Читать далее

ԳԼՈԲԱԼ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Ի՞ՆՉ Է ՄԵԶ ՍՊԱՍՎՈՒՄ

Картинки по запросу ԳԼՈԲԱԼ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Ի՞ՆՉ Է ՄԵԶ ՍՊԱՍՎՈՒՄ
Քսաներորդ դարի երկրորդ կեսից սկսած, գիտնականների կողմից առաջ քաշվեց այսպես կոչված «գլոբալ տաքացման» վտանգի, դրանում մարդկային գործունեության լուրջ դերի եւ հնարավոր ծանր հետեւանքների մասին հիպոթեզը: Սկզբում, հատկապես ատոմային ռումբի առաջին փորձարկումներից հետո, այն հարցին, թե կարո՞ղ է արդյոք մարդկային գործունեության արդյունքում շրջակա միջավայրի աղտոտումը, հատկապես մեծ քանակությամբ աէրոզոլային տարբեր նյութերի արտանետումը մթնոլորտ եւ այլն,  նպաստել Երկրի մթնոլորտի ստորին շերտերում այսպես կոչված «ջերմոցային էֆեկտի» եւ «գլոբալ տաքացման» պրոցեսներին եւ ինչ չափով, գիտնականների ճնշող մեծամասնությունը դրական պատասխան էին տալիս, ավելին, առաջարկում էին տարբեր մոդելներ բացատրելու համար իրենց այդ պնդումները: Սակայն, հետագա գիտական ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ Երկիր մոլորակի վրա կլիմայի փոփոխության հարցում մարդկային գործունեության գործոնը որեւէ շոշափելի դերակատարում չի կարող ունենալ:

Читать далее

Կլիմայի գլոբալ փոփոխության պատճառները

Картинки по запросу ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ
Կլիմայի փոփոխության պատճառները տարբեր են՝ տիեզերական, ճառագայթային, տեկտոնական, մադածին /տեխնածին/:
Տիեզերական պատճառ են համարվում Երկրի պտտման առանցքի թեքությունը և Արեգակի շուրջը շարժման ուղեծրի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում մեր գալակտիկայում և Արեգակնային համակարգում հավասարակշիռ վիճակի խախտման հետևանքով:
Պատճառը ճառագայթայինն է, երբ արեգակնային ակտիվության կամ բնական այլ երևույթների ազդեցությամբ աճում կամ նվազում է Երկիր հասնող արեգակնային էներգիայի քանակությունը:
Պատճառը համարվում է տեկտոնական, երբ երկրակեղևում տեղի ունեցող տարբեր երևույթներ /հրաբխականություն, գեյզերներ և այլն/ փոխում են մթնոլորտի ֆիզիկական և քիմիական կազմը, հետևապես և թափանցիկությունը:
Կլիմայի փոփության մարդածին պատճառները շատ բազմազան են: Դրանք ևս, ի մի վերցրած, ազդում են մի կողմից մթնոլորտի գազային կազմի վրա և դրա միջոցով էլ նրա ֆիզիկա-քիմիական հատկանիշների, և մյուս կողմից՝ մթնոորտի և աշխարհագրական թաղանթի մյուս ոլորտենրի փոխազդեցության վրա, պատճառ հանդիսանում այնպիսի անդառնալի խնդիրների, որոնք են սառցադաշտերի հալոցքը, անապատացումը, երկրագնդի միջին ջերմաստիճանի բարձրացումը և այլն:
Եթե մարդն ի զորու չէ դիմակայել կլիայի փոփոխության տիեզերական, ճառագայթային և տեկտոնական պատճառներին, ապա մարդածին պատճառների ծնողն ու զարգացնողը ինքն է հանդիսանում: Եկեք յուրաքանչյուրս մեր փոքրիկ ներդրումն ունենանք կլիմայի փոփոխության մարդածի պատճառների կանխման և հաղթահարման գործում:

Image result for txaneri nkarner gexecik

Hi.
Hello from San Francisco! I’m in a good class, so I’m really happy. There is a new boy in our class called Brad. He’s very small, he’s got dark heir and green eyes. He’s really funny and his mom is a famous film director. There is also a new English teacher, Mr Allan. No, hi hasn’t got dark hair and green eyes. And he isn’t really funny! What about you? I’ve got lots of questions. How are you? How are things at your school? Are your friends fun? Are your teachers interesting? Are you happy there? Mail me soon!
PS Here’s a photo of me whit my friends.
Jessica