Հոգեբանություն

Գիտական մեկնաբանությամբ «հոգեբանություն» հասկացությունը առաջացել է 16-րդ դարում։ Սկզբնապես այն վերաբերում էր հատուկ գիտության, որը զբաղվում էր հոգևոր կամ հոգեկան երևույթների ուսումնասիրմամբ, այսինքն այնպիսի երևույթների, որոնք մարդը հեշտությամբ իրգիտակցությունում կարողանում է գտնել ինքնադիտման արդյունքում։ Ավելի ուշ հետազոտությունների ոլորտը նշանակալիորեն ընդլայնվեց՝ իր մեջ ներառելով անգիտակցական հոգեկան գործընթացները և մարդու գործունեությունը։

Читать далее

Առաջադրանք հայոց լեզվից

 1. Բառաշարքում ընդգծել ը գաղտնավանկ ունեցող բառերը:
  Վերջնագիծ, հյուրընկալ, նկարել, թակնարթ, գլխարկ, խճանկար, արագընթաց, լեռնաբնակ, զրահ, նվագարան, փղձկալ, այծյամ, հնչյուն, վեհանձն, արթմնի, չվերթ:

  1.  Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտնել մուճակ, պարեգոտ, ճարմանդ, դրասանգ, սկահակ, բազրիք, գայիսոն բառերիբացատրությունը:     պարեգոտ-թեթև վերնազգեստ, ճարմանդ-կեռ,դրասանգ-ծաղկաշղթա, սկահակ-գավառ,բաժակ, բացրիք-ճաղաշարք, գայիսոն-արքայական գավազան:
   3. Բառաշարքում ընդգծել ան
   հոդակապ բառերը:Բնավեր, խճավազ, բազմազգ, խաղասաց, չվերթ, ագեվազ, բեռնատար, եռակողմ, ցլամարտ, գանձարկղ, ուղեկալ, հաղթանդամ, աղվեսագի, գինետուն, ձյունապատ, վազանց, արգավանդ, լուսանկար, հերարձակ:4. Ընդգծել փոխաբերական իմաստով գործածվածբառակապակցությունները:
   Թաց գետին, դառը խոսք, գույնզգույն ծաղիկներ, նիրհած դաշտեր, բախտի անիվ, բարդ խնդիր, սուր աչք, վարդագույն երազ, ծաղկած այգի, լալկան ուռենի:

   5. -Շարքում գտնել հոմանիշ բառերի 8 զույգ:
   Արի, արագ, անզոր, հոյակապ, սնամեջ, անապական, գոռոզամիտ, աննկուն, ինքնահավան, անվեհեր, գեր, վճիտ, սքանչելի, ունայն, աննվաճ, մարմնեղ, թույլ, փութկոտ:

Առաջադրանք հայոց լեզվից

 1. Բառակապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով

Յոթ գլխով, արի սրտով, կյանքի հյութ, սուր մտքով, մոլոր մտքով, սիրտը բեկված, տագնապից հալածված, կապույտ աչքով, սուր ընթացող, խելքը կորցրած, աչքին հաճելի, մենակ ապրող, խիստ բարքով, հոգ տանող, միասին ձուլված, երկար ապրող, առաջին հերթին:

Յոթգլխանի, արիասիրտ, կենսահյութ, սրամիտ, մտամոլոր, սրտաբեկ, տագնապահար, կապուտաչյա, սրընթաց, խելակորույս, ակնահաճո, մենակյաց, խստաբարո, հոգատար, միաձուլ, երկարակյաց, առաջնահերթ:

 1. Յուրաքանչյուր արմատով կազմել երկուական բարդ բառ` դարձնելով այն առաջին և վերջին բաղադրիչ

Ծառ, գործ, մարդ, դաշտ, եղբայր, տուն, ոսկոր, սեղան, ջուր, հող, թուղթ:

ծառատունկ-տոհմածառ, գործավար-անգործ, մորեղբայր-եղպորորդի, տնամերձ-խաղատուն, գանգոսկր-ոսկրախտ, գրասեղան-սեղանատամ, ջրհոս-լվացքաջուր, հողանյութ-շիկահող, դաշտավայր-խաղադաշտ, թխտապանակ-ստվարաթուխտ:

 

 1. Գտնել հականիշ զույգերը (5 զույգ)

ա) ծանրախոհ, փութաջան, ծիծաղ, ողբ, զառամյալ, ծնունդ, թեթևամիտ, ալարկոտ, երիտասարդ, մահ
բ)   կամովին, սանձարձակ, լայնախոհ, կայուն, ակամա, նեղմիտ, զուսպ, խախուտ, լի, փուչ
գ)   ինքնավստահ, կայտառ, անագի, անուշ, պարկեշտ, վարանոտ, տրտում, պոչավոր, դառնահամ, անամոթ:

Change the verb into the correct form, then press «Check» to check your answers. Use the «Hint» button to get a free letter if you don’t know. Note that you will lose points if you ask for hints!

1. I usually go to school.
2. They visit us often.
3. You play basketball once a week.
4. Tom works every day.
5. He always tells us funny stories.
6. She never helps me with that!
7. Martha and Kevin swim twice a week.
8. In this club people usually dance a lot.
9. Linda takes car of her sister.
10. John rarely leas the country.
11. We live in the city most of the year.
12. Lorie travels to Paris every Sunday.
13. I bake cookies twice a month.
14. You always teaches me new things.
15. She helpes the kids of the neighborhood.

Մեծ երգահան

Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանսեպտեմբեր 261869Քյոթահիա – հոկտեմբեր 221935Փարիզ), հայ երգահան, երգիչ, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտագետ, վարդապետ և ուսուցիչ։
Որբանալով վաղ տարիքում՝ 1881 թվականին, 12-ամյա Սողոմոնը Քյոթահիայի հոգևոր առաջնորդ Գևորգ վարդապետ Դերձակյանի հետ մեկնում է Սուրբ Էջմիածին և սկսում ուսանել Գևորգյան ճեմարանում։ 1895 թվականին ձեռնադրվում է վարդապետ, որից հետո մեկնում է Թիֆլիս և վեց ամիս հարմոնիա է ուսանում Մակար Եկմալյանի մոտ[3]։ Սովորել է Բեռլինում՝ պրոֆեսոր Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում[4], որից հետո փորձել է կիրառել այդ փորձը ազգային ավանդույթ կառուցելու համար[5]։

Читать далее

Meals

There are four meals a day in an English home: breakfast, lunch, tea, and dinner.

Breakfast is the first meal of the day.It is at about 8 o’clock in the morning,and consists of porridge with milk and salt or sugar, eggs — boiled or fried, bread and butter with marmalade or jam. Some people like to drink tea, but others prefer coffee. Instead of porridge they may have fruit juice, or they may prefer biscuits.