Հոգեբանություն

Գիտական մեկնաբանությամբ «հոգեբանություն» հասկացությունը առաջացել է 16-րդ դարում։ Սկզբնապես այն վերաբերում էր հատուկ գիտության, որը զբաղվում էր հոգևոր կամ հոգեկան երևույթների ուսումնասիրմամբ, այսինքն այնպիսի երևույթների, որոնք մարդը հեշտությամբ իրգիտակցությունում կարողանում է գտնել ինքնադիտման արդյունքում։ Ավելի ուշ հետազոտությունների ոլորտը նշանակալիորեն ընդլայնվեց՝ իր մեջ ներառելով անգիտակցական հոգեկան գործընթացները և մարդու գործունեությունը։

Читать далее

Առաջադրանք հայոց լեզվից

 1. Բառաշարքում ընդգծել ը գաղտնավանկ ունեցող բառերը:
  Վերջնագիծ, հյուրընկալ, նկարել, թակնարթ, գլխարկ, խճանկար, արագընթաց, լեռնաբնակ, զրահ, նվագարան, փղձկալ, այծյամ, հնչյուն, վեհանձն, արթմնի, չվերթ:

  1.  Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտնել մուճակ, պարեգոտ, ճարմանդ, դրասանգ, սկահակ, բազրիք, գայիսոն բառերիբացատրությունը:     պարեգոտ-թեթև վերնազգեստ, ճարմանդ-կեռ,դրասանգ-ծաղկաշղթա, սկահակ-գավառ,բաժակ, բացրիք-ճաղաշարք, գայիսոն-արքայական գավազան:
   3. Բառաշարքում ընդգծել ան
   հոդակապ բառերը:Բնավեր, խճավազ, բազմազգ, խաղասաց, չվերթ, ագեվազ, բեռնատար, եռակողմ, ցլամարտ, գանձարկղ, ուղեկալ, հաղթանդամ, աղվեսագի, գինետուն, ձյունապատ, վազանց, արգավանդ, լուսանկար, հերարձակ:4. Ընդգծել փոխաբերական իմաստով գործածվածբառակապակցությունները:
   Թաց գետին, դառը խոսք, գույնզգույն ծաղիկներ, նիրհած դաշտեր, բախտի անիվ, բարդ խնդիր, սուր աչք, վարդագույն երազ, ծաղկած այգի, լալկան ուռենի:

   5. -Շարքում գտնել հոմանիշ բառերի 8 զույգ:
   Արի, արագ, անզոր, հոյակապ, սնամեջ, անապական, գոռոզամիտ, աննկուն, ինքնահավան, անվեհեր, գեր, վճիտ, սքանչելի, ունայն, աննվաճ, մարմնեղ, թույլ, փութկոտ:

Առաջադրանք հայոց լեզվից

 1. Բառակապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով

Յոթ գլխով, արի սրտով, կյանքի հյութ, սուր մտքով, մոլոր մտքով, սիրտը բեկված, տագնապից հալածված, կապույտ աչքով, սուր ընթացող, խելքը կորցրած, աչքին հաճելի, մենակ ապրող, խիստ բարքով, հոգ տանող, միասին ձուլված, երկար ապրող, առաջին հերթին:

Յոթգլխանի, արիասիրտ, կենսահյութ, սրամիտ, մտամոլոր, սրտաբեկ, տագնապահար, կապուտաչյա, սրընթաց, խելակորույս, ակնահաճո, մենակյաց, խստաբարո, հոգատար, միաձուլ, երկարակյաց, առաջնահերթ:

 1. Յուրաքանչյուր արմատով կազմել երկուական բարդ բառ` դարձնելով այն առաջին և վերջին բաղադրիչ

Ծառ, գործ, մարդ, դաշտ, եղբայր, տուն, ոսկոր, սեղան, ջուր, հող, թուղթ:

ծառատունկ-տոհմածառ, գործավար-անգործ, մորեղբայր-եղպորորդի, տնամերձ-խաղատուն, գանգոսկր-ոսկրախտ, գրասեղան-սեղանատամ, ջրհոս-լվացքաջուր, հողանյութ-շիկահող, դաշտավայր-խաղադաշտ, թխտապանակ-ստվարաթուխտ:

 

 1. Գտնել հականիշ զույգերը (5 զույգ)

ա) ծանրախոհ, փութաջան, ծիծաղ, ողբ, զառամյալ, ծնունդ, թեթևամիտ, ալարկոտ, երիտասարդ, մահ
բ)   կամովին, սանձարձակ, լայնախոհ, կայուն, ակամա, նեղմիտ, զուսպ, խախուտ, լի, փուչ
գ)   ինքնավստահ, կայտառ, անագի, անուշ, պարկեշտ, վարանոտ, տրտում, պոչավոր, դառնահամ, անամոթ:

Change the verb into the correct form, then press «Check» to check your answers. Use the «Hint» button to get a free letter if you don’t know. Note that you will lose points if you ask for hints!

1. I usually go to school.
2. They visit us often.
3. You play basketball once a week.
4. Tom works every day.
5. He always tells us funny stories.
6. She never helps me with that!
7. Martha and Kevin swim twice a week.
8. In this club people usually dance a lot.
9. Linda takes car of her sister.
10. John rarely leas the country.
11. We live in the city most of the year.
12. Lorie travels to Paris every Sunday.
13. I bake cookies twice a month.
14. You always teaches me new things.
15. She helpes the kids of the neighborhood.

Մեծ երգահան

Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանսեպտեմբեր 261869Քյոթահիա – հոկտեմբեր 221935Փարիզ), հայ երգահան, երգիչ, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտագետ, վարդապետ և ուսուցիչ։
Որբանալով վաղ տարիքում՝ 1881 թվականին, 12-ամյա Սողոմոնը Քյոթահիայի հոգևոր առաջնորդ Գևորգ վարդապետ Դերձակյանի հետ մեկնում է Սուրբ Էջմիածին և սկսում ուսանել Գևորգյան ճեմարանում։ 1895 թվականին ձեռնադրվում է վարդապետ, որից հետո մեկնում է Թիֆլիս և վեց ամիս հարմոնիա է ուսանում Մակար Եկմալյանի մոտ[3]։ Սովորել է Բեռլինում՝ պրոֆեսոր Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում[4], որից հետո փորձել է կիրառել այդ փորձը ազգային ավանդույթ կառուցելու համար[5]։

Читать далее

Meals

There are four meals a day in an English home: breakfast, lunch, tea, and dinner.

Breakfast is the first meal of the day.It is at about 8 o’clock in the morning,and consists of porridge with milk and salt or sugar, eggs — boiled or fried, bread and butter with marmalade or jam. Some people like to drink tea, but others prefer coffee. Instead of porridge they may have fruit juice, or they may prefer biscuits.

Հոգուն Վրա Հասավ

Ձմեռնամուտ օրերից մեկն էր: Մութը դեռ բոլորովին չէր կոխել երկիրը: Երկինքը պղտոր էր գարնան ջրի պես: Կատաղի քամին վժժալով ներս էր պրծնումփողոցի մի բերանից, թռցնում էր առաջին պատահած մարդու գդակը, լիզում էր գետնից աղբն ու փոշին, ծեծում էր՝ դռներն ու պատուհանները, բարձրացնում, պատովն էր տալիս մանրավաճառի խանութի ճակատից կախված ցուցանակն ու կորչում փողոցի մյուս բերանից: Լապտերավառը, սանդուղքնուսին, փոքրիկ լապտերը ձեռքին, վազում էր լապտերները վառելու: Փողոցի անկյունում արդեն վառված լապտերը, հողմածեծ, ծռել էր գլուխը և նայում էրշուրջը կեղտոտ ապակիների միջից՝ մարդու ցավագար ճպռոտ աչքերի պես: Ամայի փողոցում մի փոքրիկ շուն կուչ էր եկել մի փակ դռան առջև, սրթսրթումէր ամբողջ մարմնով և կաղկանձում:

Читать далее

A good boy

Read and translate text.

Billy always listens to his mother. He always does what she says. If his mother says, “Brush your teeth,” Billy brushes his teeth. If his mother says, “Go to bed,” Billy goes to bed. Billy is a very good boy. A good boy listens to his mother. His mother doesn’t have to ask him again. She asks him to do something one time, and she doesn’t ask again. Billy is a good boy. He does what his mother asks the first time. She doesn’t have to ask again. She tells Billy, “You are my best child.” Of course Billy is her best child. Billy is her only child.

 

Բիլին միշտ լսում է իր մայրիկին:Նա լսում է իր մայրիկին:

Երբ մայրիկն ասում է մաքրիր ատամներտ նա մաքրում է: Երբ նրա մայր անում է գնա քնելու նա գնում է: Բիլին շատ լավ տղա է: Լավ տղան միշտ լսում է իր մայրիկին: Նրա մայրիկը մի բանը երկրորդ անգամ չի կրկնում: Նա խնդրում է նրան մի բան անել մեկ անգամ: Նա կրկին չի կրկնում: Բիլին լավ տղա է: Նա ասում է Բիլին դու իմ ամենալավ երեխան ես: Իհարկե նա նրա ամենալավ տղան է: Նա նրա միակ տղան է:

Առաջադրանք

Բառաշարքում ընդգծել —ուկ վերջածանց ունեցող բառերը:

Արդուկ, օձաձուկ, շուտասելուկ, ավելուկ, թզուկ, հայդուկ, սնդուկ, մածուկ, խղճուկ, արջամուկ, հեղուկ, թևանցուկ, շնաձուկ, պոչուկ, կաուչուկ, մժղուկ, շիկամուկ, դիպուկ, ջերմուկ, խենթուկ, քաշքշուկ:

Բառաշարքում ընդգծել —ոց վերջածանց ունեցող բառերը:

Փողոց, սփռոց, դմբդմբոց, զնգոց, կրակոց, լիտրանոց, ծածկոց, դեղնաբոց, հյուրանոց, թրջոց, ջնջոց, արտառոց,  միջոց, մթերանոց, ծովածոց, արգելոց,  սղոց, ծերանոց:

Բառաշարքում ընդգծել –ոտ վերջածանց ունեցող բառերը
:

Ժանգոտ, ծխախոտ, եռանդոտ, կարճաոտ, կորիզոտ, մշկահոտ, ստորոտ, նավթոտ, արոտ, կրքոտ, առավոտ, աղմկոտ, բամբասկոտ, յուղոտ, սրտամոտ, թախծոտ, հիվանդոտ, ձյունոտ:0

Բառաշարքում ընդգծել որդ վերջածանց ունեցող բառերը:

Ժառանգորդ, ավելորդ, երիզորդ, հաճախորդ, խորդուբորդ, յոթերորդ, դահուկորդ, գնորդ, ակորդ, անձրևորդ, առաջնորդ, միջնորդ, ռեկորդ, պակասորդ, որսորդ, գարնանահորդ, վարորդ, երրորդ