Մանրամասն պատմի´ր քո կյանքի կարևոր օրերից մեկի մասին և պատմությունը վերնագրի´ր

Реклама

Առաջադրանք հայոց լեզվից 22.03

Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտեք հետևյալ սակավադեպ բառերի բացատրությունը
զազրախոս- չարախոս
զարմիկ- Հորեղբորորդի էկուզենի
զգլխիչ- Դյութիչ, գերիչ, հրապուրիչ
զենընկեր- Զենքի ընկեր, զինակից:
զվռնել- Ման գալ, պտտվել, թափառել:
զուզա- Ոռնոց
ըղձանույշ-  Հավերժահարս, դիցանույշ
ընչազուրկ- Պրոլետար
ընչատեր-  Հարուստ, ունևոր:
ընչացք- Բեղ
թաթարյախի- Արագորեն, շտապ, իսկույն
թալակ- Թակարդ
թաղկուճ- Թաղկած մազեր, սանրելիս սանրի վրա հավաքված մազերը
թաղյակ- Թաղիքի երկարաճիտ կոշի

Читать далее

Առաջադրանք հայոց լեզվից 22.03

Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտեք հետևյալ սակավադեպ բառերի բացատրությունը
զազրախոս- չարախոս
զարմիկ- Հորեղբորորդի էկուզենի
զգլխիչ- Դյութիչ, գերիչ, հրապուրիչ
զենընկեր- Զենքի ընկեր, զինակից:
զվռնել- Ման գալ, պտտվել, թափառել:
զուզա- Ոռնոց
ըղձանույշ-  Հավերժահարս, դիցանույշ
ընչազուրկ- Պրոլետար
ընչատեր-  Հարուստ, ունևոր:
ընչացք- Բեղ
թաթարյախի- Արագորեն, շտապ, իսկույն
թալակ- Թակարդ
թաղկուճ- Թաղկած մազեր, սանրելիս սանրի վրա հավաքված մազերը
թաղյակ- Թաղիքի երկարաճիտ կոշի

Читать далее

Առաջադրանք հայոց լեզվից 21.03.18

Փակագծերում տրված բառերը (բայերը) գրի´ր պահանջված ձևով:

Մի դաշտային մուկ հյուր կանչեց մառանում ապրող մկա­նը: Հյուր մուկը եկավ ու որոշեց (որոշել) մինչև աշուն մնալ: Նա մի քանի հատիկ գտավ (գտնել), ցեխակոլոլ արմատներ կրծեց (կրծել) ու ասաց (ասել).

—      Չէ՜, թշվառ մրջյունի նման ես ապրում: Քեզ հետ համե­մատած՝ ես աոատության մեջ եմ ապրում: Գնանք՝ տես:

Նա դաշտային մկանը համոզեց (համոզել) ու տարավ (տանել) տուն: (Ցույց տալ)ցույց տվեց  հացը, ալյուրը, թուզը, մեղրը, և հյուրի աչքերը հաճույքից պսպղացին (պսպղալ): Նա զամբյուղից պանիր էր ուզում վերցնել, բայց հանկարծ դուռը բացվեց (բացվել): Մկները լեղաճաք փախան   (փախչել), (մտնել) մտան ծակը, ծվծվալով իրար սեխմեցին  (սեղմվել) ու մնացին  (մնալ), մինչև ոտնաձայները լռեցին (լռել): Հետո դաշտամուկր նորից դուրս սողաց (սո­ղալ), դնչիկը երկարեց (երկարել) փոքրիկ թզին, բայց նորից ինչ-որ մեկը ինչ-որ բանի համար ներս մտավ(ներս մտնել), և  մկներն էլի թաքնվեցին(թաքնվել): Թեկուզ և հյուր մուկը սոված Էր, բայց ասաց (ասել).

-Մնաս բարո՛վ, սիրելի´ս, քեզ եմ թողնում քո ամբողջ հարստությունը, որ հազար ու մի վտանգի, ահ ու դողի հետ Է կապված: Ավելի լավ Է՝ ես էլի խոտ ու արմատ կրծեմ:

Առաջադրանք հայոց լեզվից 21.03.18

1.ԸՆԴԳԾԻՐ Ի ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԲԱՌԵՐԸ:

Մենություն, ձնաբուք, ընդմիջում, երեկո, տիրակալ, քույր, վագր, վաչկատուն, կատու, փոթորիկ, քացախաթթու, ընկեր, վերարկու, Սոչի, մեղու, արփի, աշուն:
 2. Ընդծիր ու հոլովման ենթարկվող բառերը:
Ամուսին, րոպե, գինի, ջրածին, անկողին, բարկօղի, թթենի, սրբատեղի, տեր, թագուհի, վայրենի, մարդ, հացատուն, հոգի, սեր, ուխտատեղի, այգի:
  3. Ընդգծիր ոջ հոլովման ենթարկվող  բառերը:

Խնամի, սկեսուր, հորաքույր, մայր, ընկեր, կալվածատեր, եղբայր, տիկին, գործընկեր, աներ, տիրամայր, հորեղբայր, քեռակին, տեր, սկեսրայր, նուռ, լռություն:

Читать далее

Թունավոր գազեր, հեղուկներ, ծանր մետաղները

Շրջակա միջավայրի աղտոտումը մարդկանց, բույսերի և կենդանիների կենսագործունեության վրա բացասաբար ազդող նյութերի թույլատրելի քանակի գերազանցումն է միջավայրում: Տարբերում են շրջակա միջավայրի բնածին և մարդահարույց աղտոտիչներ: 

Читать далее

Մաքուր օդի բաղադրությունը

Երկրի մթնոլորտ` Երկրի օդային թաղանթն է։ Այն սկսվում է երկրագնդի մակերևույթից և հասնում 2000-3000 կմ բարձրության։ Մթնոլորտը մնում է երկրագնդի շուրջը և Տիեզերքում չի ցրվում երկրագնդի ձգողության շնորհիվ։

Մթնոլորտային օդը մի շարք գազերի խառնուրդ է։ Նրա բաղադրության մեջ գերակշռում են ազոտը(N2) և թթվածինը (O2)։ Օդում պարունակվում են նաև չնչին քանակությամբ արգոն, ածխաթթու գազ, ջրածին, օզոն և այլ գազեր։ Առկա են նաև ջրային գոլորշիներ, սառույցի բյուրեղներ, ծխի և փոշու մասնիկներ, մանրէներ և այլն։

Տարբեր բարձրությունների վրա օդի խտությունը, ջերմաստիճանը, ճնշումը, խոնավությունը և այլ մեծություններ ունեն տարբեր արժեքներ։ Դրանցով պայմանավորված՝ մթնոլորտում առանձնացվում է մի քանի շերտեր։

Читать далее